objednávání telefonicky

Poskytuji následující služby:


Speciálně pedagogické vyšetřenídiagnostika školní zralosti

diagnostika čtení a psaní

diagnostika matematických schopností


  • pro potřeby rodiny 

  • pro tvorbu plánu pedagogické podpory ve škole (podpůrné opatření 1. stupně) 

  • poklad pro vyšetření v PPP (v případě potřeby podpůrného opatření 2. a vyššího stupně ve škole).

Terapie a náprava specifických poruch učení


dyslexie

dysortografie

dysgrafie

dyskalkulievíce zde

FIE

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 

program rozvoje kognitivních funkcí (pozornosti, paměti, vnímání, učebních postupů a návyků)


Řada Standard - je určena populaci od 8 let do dospělosti

Řada Basic je určena dětem předškolního věku resp. od 3 do 7 let, osobám s nedostatečnými kognitivními schopnostmi, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, seniorům či osobám po traumatickém poškození mozku.


více zde 

Trénink jazykových schopností dle Elkonina 

metoda založená na rozvoji fonematického uvědomování


Vhodné pro:

  • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program

  • děti s odloženou školní docházkou

  • děti s těžkostmi ve vývoji řeči

  • děti, jejichž rodiče nebo sourozenci jsou dyslektici

  • děti s vývojovými poruchami

  • děti z cizojazyčného prostředí

  • děti, které mají problémy se čtením v prvních letech školní docházky


více zde 


KuPOZ

nápravný program pro rozvoj pozornosti a soustředění

určený dětem od 8 do 12 let


Program nejen zlepšuje soustředění a pozornost, ale i psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Dále napomáhá k odbourání časového stresu a tím k celkovému zlepšení školní práce.


více zde 


Ropratem

program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa


určený dětem od 9 let 


ROPRATEM vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat, což je potřebné zejména pro úspěšnou školní práci. více zde 

Konzultace- pro pedagogy a asistenty pedagoga


- pro studenty


- pro rodiče dětí Přednášky a školeníPokud nevíte, zda vaše problematika spadá do mnou  

poskytovaných služeb, kontaktujte mě

Rychlý kontakt

Mgr. et Mgr. Lucie Chourová, Olšanská 54/3, Praha 3

detailní kontakt včetně mapy zde

                                                            

               Napište mi

                                    lucie.chourova@gmail.com

               Zavolejte mi

                                 +420 608 956 933

Vytvořte si webové stránky zdarma!