FIE (MIU)


Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE je mezinárodně rozšířená metoda, která se postupně  dostává do širšího povědomí i u nás.

Je to metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů (instrumentů) pod vedením lektora – tzv. zprostředkovatel rozvíjí kognitivní funkce. Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Klient získává nástroje, aby mohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.

Co tato metoda rozvíjí?

  • vnitřní motivaci a sebedůvěru
  • pozornost
  • vyjadřování a porozumění
  • dovednost pracovat s chybou
  • používání efektivních strategií řešení problému
  • organizaci a plánování
  • emoční inteligenci


Řada Standard  - je určena populaci od 8 let do dospělosti 

Řada Basic je určena dětem předškolního věku resp. od 3 do 7 let, osobám s nedostatečnými kognitivními schopnostmi, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, seniorům či osobám po traumatickém poškození mozku

Vytvořte si webové stránky zdarma!