Příprava na školní docházku


- rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do školy v řádném termínu nebo s odkladem školní docházky

Cílem je prostřednictvím individuální práce s dítětem rozvíjet jeho dovednosti, schopnosti a kompetence nezbytné pro dobrý start ve škole a  ukázat rodičům vhodné metody a postupy práce s dítětem. 

Na základě výsledků vytvoříme individuální plán rozvoje dílčích schopností a dovedností (rozvoj grafomotoriky, sluchového, zrakového a prostorového vnímání, aktivity podporující komunikační dovednosti, paměť, myšlení, soustředění, pracovní návyky, předmatematické dovednosti ad.)

Vytvořte si webové stránky zdarma!